Wide-angle lens Obiektyw szerokokątny

Wide-angle lens is a type of lens which angle of view is higher than the human’s eye’s and focal lenght is shorter than a diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

It is useful to present some large areas or objects (architecture).

Obiektyw szerokokątny to obiektyw, którego kąt widzenia jest większy niż kąt widzenia ludzkiego oka a ogniskowa krótsza niż przekątna materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Tego typu obiektywy są przydatne w celu ukazania dużych przestrzeni lub obiektów (architektura).

Photodictionary: Wide-angle lens. Obiektyw szerokokątny.