S

DSC_0097 (2)

S signify english word “shutter”.

S oznacz angielski słowo określające migawkę.

S is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings of shutter speed has got a priority.

S to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia czasu naświetlania maja charakter priorytetowy.

DSC_0047 (2)

Photodictionary: S.