Photography Fotografia

CSC_0031

Photography-meaning of the word.

Fotografia-znaczenie słowa.

The word “photography” derives from Greek language and means drawing with the light or writing with the light.

Słowo “fotografia” pochodzi z języka greckiego i oznacza rysowanie lub pisanie za pomocą światła.

DSC_0019

Photodictionary: Photography. Fotografia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *