Normal lens Obiektyw standardowy

Normal lens is a type of lens which angle of view is similar to human’s eye’s and focal lenght is similar to diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

Obiektyw standardowy to obiektyw, którego kąt widzenia jest  zbliżony do kąta widzenia oka ludzkiego a ogniskowa do przekątnej materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Photodictionary: Normal lens. Obiektyw standardowy.