Macrophotography Makrofotografia

Macrophotography (macro photography, macrography, photomacrography) is a type of photography wherein the objects (usually small, for example plants, insects etc.) are saved in their natural or larger size. 

Makrofotografia to rodzaj fotografii w którym fotografowane obiekty (zazwyczaj małe, np. rośliny, owady itp.)  są utrwalone na zdjęciach w swoim naturalnym rozmiarze lub powiększone.

CSC_0113

Macro photo taken with reflex camera. Zdjęcie makro wykonane lustrzanką.

SAM_4590

Macro photo taken with compact. Zdjęcie makro wykonane kompaktem.

Photodictionary: Macrophotography. Makrofotografia.