Long-focal lens Obiektyw długoogniskowy

Long-focal lens is a type of lens which focal lenght is longer than a diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

It is useful to present some far-distant objects or views larger and closer without necessity of coming near.

Obiektyw długoogniskowy to obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa niż przekątna materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Tego typu obiektywy są przydatne w celu ukazania odległych obiektów lub widoków w sposób przybliżony i powiększony bez konieczności zbliżania się do nich.

Photodictionary: Long-focal lens. Obiektyw długoogniskowy.