Lens Obiektyw

Lens is a part of a camera consist of one or group of lenses (optical system).

Obiekty jest częścią aparatu fotograficznego składającą się z jednej lub wielu soczewek (układu optycznego).

It can be built-in or interchangable, depends on type of camera.
Obiektyw może być wbudowany lub wymienny, w zależności od rodzaju aparatu.

Some types of lenses:

  • Macro 

Wybrane typy obiektywów:

  • Makro

Photodictionary: Lens. Obiektyw.