Image editing Edytowanie obrazu

Image editing is the process of making modifications at the photo (for example using computer programms) to get different or better (more clear, without defects, nioses etc.) effect.

Edytowanie obrazu to proces wprowadzania zmian na zdjęciu (na przykład przy użyciu programów komputerowych) w celu uzyskania innego lub lepszego (bardziej ostrego, pozbawionego wad, szumów itp.) efektu.

“Before and after” gallery:

Galeria “przed i po”:

DSC_0198

DSC_0198 - Kopia

DSC_0030

DSC_0030 - Kopia

DSC_0046

DSC_0046 - Kopia

Photodictionary: Image editing. Edytowanie obrazu.