Grain Ziarno

Grain is a specific quality of picture peculiar to traditional photography, the concentrations of little silvver compounds points are noticable at the photo. Grain is a defect but is often enough bringing on by design cause  it can be treat like an artistic effect.

Ziarno jest cechą obrazu, typową dla fotografii tradycyjnej, na zdjęciu widoczne są niewielkie skupiska związków srebra w postaci małych punktów. Ziarno jest wadą ale niejednokrotnie bywa wywoływane w sposób zamierzony ponieważ może być traktowana jako efekt artystyczny.

Photodictionary: Grain. Ziarno.