Framing Kadrowanie

Framing is a setting of frame at the photo during the photographing or cutting out some particular part after.

Kadrowanie jest ustawieniem kadru zdjęcia w trakcie fotografowania lub wycięciem jego wybranej części już po sfotografowaniu.

CSC_0056

CSC_0056 - Kopia

Photos before and after framing. Zdjęcia przed i po kadrowaniu.

DSC_0008

DSC_0008 - Kopia

Photodictionary: Framing. Kadrowanie.