Fish eye Rybie oko

“Fish eye” is a type of lens having specific construction and giving characteristic photos in final result.

“Rybie oko” to rodzaj obiektywu posiadający specyficzną konstrukcję i pozwalający na uzyskanie charakterystycznie wyglądających zdjęć.

CSC_0129

Similar effect can be made artificially, using a special retouching function in some cameras.

Podobny efekt może być otrzymany sztucznie, przy użyciu specjalnej funkcji retuszującej w niektórych aparatach.

csc_0020

CSC_0124

CSC_0132

CSC_0133

CSC_0123

CSC_0227

CSC_0232

DSC_0198

Comparison. Porównanie.

Photodictionary: Fish eye. Rybie oko.