Digital camera Aparat cyfrowy

Digital camera is an instrument of work in digital pbotoography, saving a picture on electronic matrix inside.

Aparat cyfrowy jest narzędziem pracy w fotografii cyfrowej, zachowującym obraz na elektronicznej matrycy, znajdującej się wewnątrz.

DSC_0284

Photodictionary: Digital camera. Aparat cyfrowy.