Clearness Ostrość

Clearness is a quality of photo describing exactness of representation the photographicting object or view at the picture.

Ostrość jest cechą obrazu opisująca dokładność przedstawienia fotografowanego obiektu lub widoku na zdjęciu.

The factors having an  influence for clearness are:

  • type of camera
  • aperture settings
  • resolution
  • lightning
  • other conditions, for example weather

Czynnikami mającymi realny wpływ na ostrość są:

  • typ aparatu
  • ustawienia przysłony
  • rozdzielczość
  • oświetlenie
  • inne warunki, np. pogoda

Clearness can be concentrated on one specific piont at the photo, foreground, backgrounf or be the same at whole.

Ostrość może być skoncentrowana na jednym punkcie na zdjęciu, pierwszym planie, tle lub być taka sama na całości.

CSC_0142DSC_0039

DSC_0063DSC_0064

DSC_0072DSC_0073 (2)

Different settings of clearness. Różne ustawienia ostrości.

DSC_0040DSC_0045

DSC_0012 - KopiaDSC_0013 - Kopia

DSC_0078DSC_0079

DSC_0278DSC_0277

DSC_0129DSC_0128

DSC_0107

DSC_0108 (2)

Some camera gives the oportunity to get bokeh at the photo, often used as an artistic effect.

Niektóre aparaty pozwalają uzyskać bokeh na zdjęciach, często wykorzystywane jako efekt artystyczny.

DSC_0008 - Kopia

DSC_0088

DSC_0012

DSC_0041 (2)

Examplary bokeh. Przykładowe bokeh.

Photodictionary: Clearness. Ostrość.