Classic camera Klasyczny aparat fotograficzny

Classic camera is an instrument of work in traditional photography, saving a picture on photosensitive materials inside.

Klasyczny aparat fotograficzny jest narzędziem pracy w fotografii tradycyjnej, zachowującym obraz na materiale światłoczułym umieszczonych wewnątrz.

DSC_0291

Photodictionary: Classic camera. Klasyczny aparat fotograficzny.