Bokeh

DSC_0046

DSC_0045

The word “bokeh” derives from Japanese language and means blury part at the photo, located outside the sphere of clearness.

Słowo “bokeh” pochodzi z języka japońskiego i oznacza rozmycie, przestrzeń na zdjęciu znajdującą się poza obszarem ostrości.

DSC_0080

DSC_0076 - Kopia

Depth of focus depends on the focal ratio. Greater number of  f/ signalize that that less light comes to the camera and the clearness is higher, objects in foreground and background are sharp. When the number is getting smaller objects in the background can be blury.

Głębia ostrości zależy od stopnia otwarcia przysłony. Wyższe wartości  f/ sprawiają iż mniej światła dociera do aparatu , zapewniają większą ostrość, obiekty na pierwszym planie oraz w tle są wyraźne, natomiast gdy liczba ta maleje tło może być nieco rozmyte.


DSC_0037

DSC_0031 (2)

DSC_0034

One may conclude that bokeh can be made using low number of f/.

Można wywnioskować że bokeh uzyskiwane jest przy użyciu niskich wartości f/.

DSC_0079

DSC_0076 (2)

Photos-f/5, f/6. Zdjęcia-f/5, f/6.

Photodictionary: Bokeh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *